THK于1971年在东京Meguro-ku成立,通过其自身特有的技术力量,THK解决了一度被认为难于解决的滚动接触直线运动问题,并于1972年成为世界上第一家开发了直线运动(LM)导轨并使之商业化的公司。使用我们的直线运动系统可以快速改进高级机电器械的精度和速度,并可节省人力投入。我们的目标是通过在技术开发和产品制造过程中遵循这三大原则,来促进社会的进步和行业的发展。

< >
1 / 39
 • 大图
 • 列表

  1373  

件商品
 • 商品信息
 • 品牌 型号
  西域价
  价格说明:
  西域价:
  是指普通会员最终购买商品的价格。

  会员价或折扣价:
  是指通过企业认证的会员,可享的专属审批折扣价。
  预计出货日
 • 购买数量
 • THK
 • LMF20UU
 • ¥ 163.90
 • 有库存
THK 直线滚珠导套,圆形法兰,两端密封,LMF20UU
西域价: ¥ 163.90
西域订货号: MUT827
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • THK
 • LM20UU
 • ¥ 84.69
 • 有库存
THK 直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM20UU
西域价: ¥ 84.69
西域订货号: MUT799
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • THK
 • CFH10MUU-A
 • ¥ 255.90
 • 有库存
THK 滚针凸轮导向器,偏心,带内六角孔,圆筒形外圈,CFH10MUU-A
西域价: ¥ 255.90
西域订货号: MVK126
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • THK
 • LM25UU
 • ¥ 123.90
 • 有库存
THK 直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM25UU
西域价: ¥ 123.90
西域订货号: MUT800
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • THK
 • LM30UU
 • ¥ 191.90
 • 有库存
THK 直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM30UU
西域价: ¥ 191.90
西域订货号: MUT801
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • THK
 • LM12UU
 • ¥ 56.19
 • 有库存
THK 直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM12UU
西域价: ¥ 56.19
西域订货号: MUT796
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • THK
 • LMF12M
 • ¥ 246.90
 • 3个工作日
THK 直线轴承,圆型法兰,LMF12M
西域价: ¥ 246.90
西域订货号: MVH922
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • AFE-CA.GRS+400G
 • ¥ 844.90
 • 5个工作日
THK 润滑脂,AFE-CA.GRS+400G,400G/支
西域价: ¥ 844.90
西域订货号: SFR363
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • AFF.GRS+400G
 • ¥ 769.00
 • 5个工作日
THK 润滑脂,AFF.GRS,400G/支
西域价: ¥ 769.00
西域订货号: AXR954
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • AFA.GRS+400G
 • ¥ 251.90
 • 5个工作日
THK 润滑脂,AFA.GRS+400G,400G/支
西域价: ¥ 251.90
西域订货号: AXS299
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF12UU-AB
 • ¥ 122.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,圆筒形外圈,CF12UU-AB
西域价: ¥ 122.90
西域订货号: MVK016
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • AFF.GRS+70G
 • ¥ 169.00
 • 5个工作日
THK 油脂,AFF.GRS+70G
西域价: ¥ 169.00
西域订货号: ABX093
预计出货日: 5个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF12MUU-AB
 • ¥ 286.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,圆筒形外圈,CF12MUU-AB
西域价: ¥ 286.90
西域订货号: MVK017
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF12M-AB
 • ¥ 235.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,圆筒形外圈,CF12M-AB
西域价: ¥ 235.90
西域订货号: MVK013
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF12UUR-AB
 • ¥ 143.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,球面外圈,CF12UUR-AB
西域价: ¥ 143.90
西域订货号: MVK018
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF12MR-AB
 • ¥ 276.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,球面外圈,CF12MR-AB
西域价: ¥ 276.90
西域订货号: MVK015
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF12R-AB
 • ¥ 112.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,球面外圈,CF12R-AB
西域价: ¥ 112.90
西域订货号: MVK014
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF12-AB
 • ¥ 101.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,圆筒形外圈,CF12-AB
西域价: ¥ 101.90
西域订货号: MVK012
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF12-1MUU-AB
 • ¥ 307.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,圆筒形外圈,CF12-1MUU-AB
西域价: ¥ 307.90
西域订货号: MVK025
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF12-1MUUR-AB
 • ¥ 368.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,球面外圈,CF12-1MUUR-AB
西域价: ¥ 368.90
西域订货号: MVK027
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF12-1M-AB
 • ¥ 245.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,圆筒形外圈,CF12-1M-AB
西域价: ¥ 245.90
西域订货号: MVK021
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF12-1UU-AB
 • ¥ 133.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,圆筒形外圈,CF12-1UU-AB
西域价: ¥ 133.90
西域订货号: MVK024
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF12-1MR-AB
 • ¥ 286.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,球面外圈,CF12-1MR-AB
西域价: ¥ 286.90
西域订货号: MVK023
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF12MUUR-AB
 • ¥ 348.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,球面外圈,CF12MUUR-AB
西域价: ¥ 348.90
西域订货号: MVK019
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF12-1-AB
 • ¥ 102.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,圆筒形外圈,CF12-1-AB
西域价: ¥ 102.90
西域订货号: MVK020
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF12-1UUR-AB
 • ¥ 153.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,球面外圈,CF12-1UUR-AB
西域价: ¥ 153.90
西域订货号: MVK026
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF16R-AB
 • ¥ 122.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,球面外圈,CF16R-AB
西域价: ¥ 122.90
西域订货号: MVK033
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF16MUUR-AB
 • ¥ 461.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,球面外圈,CF16MUUR-AB
西域价: ¥ 461.90
西域订货号: MVK032
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF16MR-AB
 • ¥ 358.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,球面外圈,CF16MR-AB
西域价: ¥ 358.90
西域订货号: MVK030
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF16MUU-AB
 • ¥ 378.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,圆筒形外圈,CF16MUU-AB
西域价: ¥ 378.90
西域订货号: MVK031
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF16UU-AB
 • ¥ 133.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,圆筒形外圈,CF16UU-AB
西域价: ¥ 133.90
西域订货号: MVK034
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF16UUR-AB
 • ¥ 164.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,球面外圈,CF16UUR-AB
西域价: ¥ 164.90
西域订货号: MVK035
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF12-1R-AB
 • ¥ 122.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,球面外圈,CF12-1R-AB
西域价: ¥ 122.90
西域订货号: MVK022
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF18-AB
 • ¥ 133.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,圆筒形外圈,CF18-AB
西域价: ¥ 133.90
西域订货号: MVK036
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF18MUUR-AB
 • ¥ 550.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,球面外圈,CF18MUUR-AB
西域价: ¥ 550.90
西域订货号: MVK040
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • CF16-AB
 • ¥ 112.90
 • 7个工作日
THK 滚针凸轮导向器,带内六角孔,圆筒形外圈,CF16-AB
西域价: ¥ 112.90
西域订货号: MVK028
预计出货日: 7个工作日
加入购物车
- +

沪公网安备 31011502008645号