THK于1971年在东京Meguro-ku成立,通过其自身特有的技术力量,THK解决了一度被认为难于解决的滚动接触直线运动问题,并于1972年成为世界上第一家开发了直线运动(LM)导轨并使之商业化的公司。使用我们的直线运动系统可以快速改进高级机电器械的精度和速度,并可节省人力投入。我们的目标是通过在技术开发和产品制造过程中遵循这三大原则,来促进社会的进步和行业的发展。

< >
1 / 38
 • 大图
 • 列表

  1362  

件商品
 • 商品信息
 • 品牌 型号
  西域价
  价格说明:
  西域价:
  是指普通会员最终购买商品的价格。

  会员价或折扣价:
  是指通过企业认证的会员,可享的专属审批折扣价。
  预计出货日
 • 购买数量
 • THK
 • LM12UU
 • ¥ 56.19
 • 有库存
THK 直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM12UU
西域价: ¥ 56.19
西域订货号: MUT796
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • THK
 • LMF20UU
 • ¥ 163.90
 • 有库存
THK 直线滚珠导套,圆形法兰,两端密封,LMF20UU
西域价: ¥ 163.90
西域订货号: MUT827
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • THK
 • LM30UU
 • ¥ 191.90
 • 有库存
THK 直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM30UU
西域价: ¥ 191.90
西域订货号: MUT801
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • THK
 • LM8UU
 • ¥ 57.19
 • 有库存
THK 直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM8UU
西域价: ¥ 57.19
西域订货号: MUT794
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • THK
 • LM20UU
 • ¥ 84.69
 • 有库存
THK 直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM20UU
西域价: ¥ 84.69
西域订货号: MUT799
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • THK
 • LM25UU
 • ¥ 123.90
 • 有库存
THK 直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM25UU
西域价: ¥ 123.90
西域订货号: MUT800
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • THK
 • LM16UU
 • ¥ 70.39
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM16UU
西域价: ¥ 70.39
西域订货号: MUT798
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LMF6
 • ¥ 102.90
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,圆形法兰,LMF6
西域价: ¥ 102.90
西域订货号: MUT806
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM3
 • ¥ 58.29
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,LM3
西域价: ¥ 58.29
西域订货号: MUT772
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LMF8S
 • ¥ 103.90
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,圆形法兰,LMF8S
西域价: ¥ 103.90
西域订货号: MUT807
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM4
 • ¥ 56.19
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,LM4
西域价: ¥ 56.19
西域订货号: MUT773
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LMF8
 • ¥ 103.90
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,圆形法兰,LMF8
西域价: ¥ 103.90
西域订货号: MUT808
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM5
 • ¥ 56.19
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,LM5
西域价: ¥ 56.19
西域订货号: MUT774
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LMF10
 • ¥ 103.90
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,圆形法兰,LMF10
西域价: ¥ 103.90
西域订货号: MUT809
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM6
 • ¥ 51.99
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,LM6
西域价: ¥ 51.99
西域订货号: MUT775
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LMF12
 • ¥ 102.90
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,圆形法兰,LMF12
西域价: ¥ 102.90
西域订货号: MUT810
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM8S
 • ¥ 44.49
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,LM8S
西域价: ¥ 44.49
西域订货号: MUT776
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LMF13
 • ¥ 113.90
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,圆形法兰,LMF13
西域价: ¥ 113.90
西域订货号: MUT811
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM8
 • ¥ 48.69
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,LM8
西域价: ¥ 48.69
西域订货号: MUT777
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LMF16
 • ¥ 122.90
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,圆形法兰,LMF16
西域价: ¥ 122.90
西域订货号: MUT812
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM10
 • ¥ 47.69
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,LM10
西域价: ¥ 47.69
西域订货号: MUT778
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LMF20
 • ¥ 154.90
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,圆形法兰,LMF20
西域价: ¥ 154.90
西域订货号: MUT813
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM12
 • ¥ 47.69
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,LM12
西域价: ¥ 47.69
西域订货号: MUT779
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LMF25
 • ¥ 205.90
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,圆形法兰,LMF25
西域价: ¥ 205.90
西域订货号: MUT814
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM13
 • ¥ 47.69
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,LM13
西域价: ¥ 47.69
西域订货号: MUT780
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM16
 • ¥ 60.39
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,LM16
西域价: ¥ 60.39
西域订货号: MUT781
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM20
 • ¥ 75.39
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,LM20
西域价: ¥ 75.39
西域订货号: MUT782
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM25
 • ¥ 113.90
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,LM25
西域价: ¥ 113.90
西域订货号: MUT783
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM30
 • ¥ 143.90
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,LM30
西域价: ¥ 143.90
西域订货号: MUT784
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM3UU
 • ¥ 74.29
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM3UU
西域价: ¥ 74.29
西域订货号: MUT789
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM4UU
 • ¥ 70.39
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM4UU
西域价: ¥ 70.39
西域订货号: MUT790
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM5UU
 • ¥ 65.19
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM5UU
西域价: ¥ 65.19
西域订货号: MUT791
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM6UU
 • ¥ 60.39
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM6UU
西域价: ¥ 60.39
西域订货号: MUT792
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM8SUU
 • ¥ 52.99
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM8SUU
西域价: ¥ 52.99
西域订货号: MUT793
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM10UU
 • ¥ 56.19
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM10UU
西域价: ¥ 56.19
西域订货号: MUT795
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +
 • THK
 • LM13UU
 • ¥ 56.19
 • 3个工作日
THK 直线滚珠导套,普通型,两端密封,LM13UU
西域价: ¥ 56.19
西域订货号: MUT797
预计出货日: 3个工作日
加入购物车
- +

沪公网安备 31011502008645号