SMC气动元件被业界誉为世界一流产品,以其高性能、高品质、高性价比和技术领先性赢得了顾客高度满意。这是SMC长期不懈致力于新品研发、原有产品不断改良进化所取得的成果,而且我们不断探索气动产品、电动产品在各领域中的潜在应用,从“存在激烈价格竞争的通用型产品”到“高附加值、高品质、高性能的产品”,SMC应有尽有。

< >
1 / 370
 • 大图
 • 列表

  13294  

件商品
 • 商品信息
 • 品牌 型号 系列
  西域价
  价格说明:
  西域价:
  是指普通会员最终购买商品的价格。

  会员价或折扣价:
  是指通过企业认证的会员,可享的专属审批折扣价。
  预计出货日
 • 购买数量
 • SMC
 • KQ2H08-00A
 • KQ2H
 • ¥ 17.39
 • 有库存
SMC 快插接头,KQ2H08-00A
西域价: ¥ 17.39
西域订货号: MUY314
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • TU0805BU-20
 • TU
 • ¥ 352.90
 • 有库存
SMC 蓝色PU气管,Φ8×Φ5,20M/卷,TU0805BU-20
西域价: ¥ 352.90
西域订货号: MUZ374
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • VHK2-10F-10F
 • VHK
 • ¥ 85.79
 • 有库存
SMC 2通热塑球阀,VHK2两端插管型,10*10
西域价: ¥ 85.79
西域订货号: MVA263
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • TU0805C-20
 • TU
 • ¥ 345.90
 • 有库存
SMC 透明PU气管,Φ8×Φ5,20M/卷,TU0805C-20
西域价: ¥ 345.90
西域订货号: AUK784
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • KQ2L12-04NS
 • KQ18L
 • ¥ 32.89
 • 有库存
SMC 公制L型外螺纹弯通快插接头,带密封剂,KQ2L12-04NS
西域价: ¥ 32.89
西域订货号: AUR666
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • KQ2H06-01AS
 • KQ2H
 • ¥ 7.89
 • 有库存
SMC 快插接头,KQ2H06-01AS
西域价: ¥ 7.89
西域订货号: MUY295
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • KQ2T04-00A
 • KQ2T
 • ¥ 19.39
 • 有库存
SMC 快插接头,KQ2T04-00A
西域价: ¥ 19.39
西域订货号: MUY373
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • KQ2U08-10A
 • KQ2U
 • ¥ 27.19
 • 有库存
SMC 快插接头,KQ2U08-10A
西域价: ¥ 27.19
西域订货号: MUY409
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • AS2000-02
 • AS
 • ¥ 81.49
 • 有库存
SMC 标准调速阀,AS2000-02
西域价: ¥ 81.49
西域订货号: AQR537
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • SY5120-5LZD-01
 • SY5000
 • ¥ 393.90
 • 有库存
SMC 5通袖珍电磁阀,直接配管 SY5120-5LZD-01,额定电压DC24V
西域价: ¥ 393.90
西域订货号: MAF676
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • AS1002F-04
 • AS
 • ¥ 61.29
 • 有库存
SMC 直通式速度控制阀,接管4*4,AS1002F-04
西域价: ¥ 61.29
西域订货号: MUZ849
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • TK-2
 • TK
 • ¥ 222.90
 • 有库存
SMC 管剪,18mm外径内软管, TK-2
西域价: ¥ 222.90
西域订货号: MVA903
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • D-M9B
 • ¥ 158.90
 • 有库存
SMC 无触点磁性开关,直接安装式,线长0.5M,D-M9B
西域价: ¥ 158.90
西域订货号: MVF861
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • KQ2H04-06A
 • KQ2H
 • ¥ 16.49
 • 有库存
SMC 快插接头,KQ2H04-06A
西域价: ¥ 16.49
西域订货号: MUY311
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • TU0604BU-100
 • TU
 • ¥ 846.90
 • 有库存
SMC 蓝色PU气管,Φ6×Φ4,100M/卷,TU0604BU-100
西域价: ¥ 846.90
西域订货号: MUZ373
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • TU1208C-20
 • TU
 • ¥ 623.90
 • 有库存
SMC 透明PU气管,Φ12×Φ8,20M/卷,TU1208C-20
西域价: ¥ 623.90
西域订货号: EFP871
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • KQ2L08-02AS
 • KQ2L
 • ¥ 18.39
 • 有库存
SMC 快插接头,KQ2L08-02AS
西域价: ¥ 18.39
西域订货号: MUY329
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • KQ2H04-01AS
 • KQ2H
 • ¥ 7.79
 • 有库存
SMC 快插接头,KQ2H04-01AS
西域价: ¥ 7.79
西域订货号: MUY292
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • KQ2U10-12A
 • KQ2U
 • ¥ 31.09
 • 有库存
SMC 快插接头,KQ2U10-12A
西域价: ¥ 31.09
西域订货号: MUY411
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • KQ2H10-12A
 • KQ2H
 • ¥ 22.29
 • 有库存
SMC 快插接头,KQ2H10-12A
西域价: ¥ 22.29
西域订货号: MUY317
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • TU1208B-20
 • TU
 • ¥ 709.90
 • 有库存
SMC 黑色PU气管,Φ12×Φ8,20M/卷,TU1208B-20
西域价: ¥ 709.90
西域订货号: MUZ401
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • KQ2H04-02AS
 • KQ2H
 • ¥ 10.99
 • 有库存
SMC 快插接头,KQ2H04-02AS
西域价: ¥ 10.99
西域订货号: MUY293
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • KQ2U06-00A
 • KQ2U
 • ¥ 20.39
 • 有库存
SMC 快插接头,KQ2U06-00A
西域价: ¥ 20.39
西域订货号: MUY406
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • KQ2H04-00A
 • KQ2H
 • ¥ 14.49
 • 有库存
SMC 快插接头,KQ2H04-00A
西域价: ¥ 14.49
西域订货号: MUY310
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • TU0604BU-20
 • TU
 • ¥ 165.90
 • 有库存
SMC 蓝色PU气管,Φ6×Φ4,20M/卷,TU0604BU-20
西域价: ¥ 165.90
西域订货号: MUZ372
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • KQ2H08-02AS
 • KQ2H
 • ¥ 11.79
 • 有库存
SMC 快插接头,KQ2H08-02AS
西域价: ¥ 11.79
西域订货号: MUY299
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • KQ2H06-08A
 • KQ2H
 • ¥ 16.49
 • 有库存
SMC 快插接头,KQ2H06-08A
西域价: ¥ 16.49
西域订货号: MUY313
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • TU0805BU-100
 • TU
 • ¥ 1839.00
 • 有库存
SMC 蓝色PU气管,Φ8×Φ5,100M/卷,TU0805BU-100
西域价: ¥ 1839.00
西域订货号: MUZ375
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • KQ2H10-03AS
 • KQ2H
 • ¥ 14.39
 • 有库存
SMC 快插接头,KQ2H10-03AS
西域价: ¥ 14.39
西域订货号: MUY303
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • KQ2H08-10A
 • KQ2H
 • ¥ 19.39
 • 有库存
SMC 快插接头,KQ2H08-10A
西域价: ¥ 19.39
西域订货号: MUY315
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • TU0425B-20
 • TU
 • ¥ 115.90
 • 有库存
SMC 黑色PU气管,Φ4×Φ2.5,20M/卷,TU0425B-20
西域价: ¥ 115.90
西域订货号: MUZ393
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • KQ2H10-04AS
 • KQ2H
 • ¥ 15.49
 • 有库存
SMC 快插接头,KQ2H10-04AS
西域价: ¥ 15.49
西域订货号: MUY304
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • KQ2H12-00A
 • KQ2H
 • ¥ 24.29
 • 有库存
SMC 快插接头,KQ2H12-00A
西域价: ¥ 24.29
西域订货号: MUY318
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • TU0604B-100
 • TU
 • ¥ 785.90
 • 有库存
SMC 黑色PU气管,Φ6×Φ4,100M/卷,TU0604B-100
西域价: ¥ 785.90
西域订货号: MUZ396
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • TU1065B-100
 • TU
 • ¥ 2329.00
 • 有库存
SMC 黑色PU气管,Φ10×Φ6.5,100M/卷,TU1065B-100
西域价: ¥ 2329.00
西域订货号: MUZ400
库存: 有库存
加入购物车
- +
 • SMC
 • TU1610B-20
 • TU
 • ¥ 959.90
 • 有库存
SMC 黑色PU气管,Φ16×Φ10,20M/卷,TU1610B-20
西域价: ¥ 959.90
西域订货号: MUZ403
库存: 有库存
加入购物车
- +

沪公网安备 31011502008645号